Arbetsvärderingar


Vi bygger ett bättre samhälle genom att förbättra energieffektiviteten och
fokusera på ständig utveckling. För att göra detta har vi valt att vara längst
fram i el branschen genom att producera ren, återvinningsbar, pålitliga och
innovativa produkter, lösningar och service.

Ensto – Spar din energi

Med vårt löfte till våra kunder “Ensto - sparar din energi” vill vi säga:

  • Vi är specialister på energieffektivitet som visar dig vägen till energibesparing
  • Vi stöder hållbar energi och utvecklar innovativa lösningar som också ger dig kostnadsbesparingar
  • Vi gör vårt dagliga arbete så bra som möjligt för att göra din dag lättare och enklare
  • Våra produkter och vår service är pålitliga och de har lång livstid vilket sparar din energi
  • Vi tar ansvaret över dig, din hälsa och vår planet