Teaterbiografen


När Svenljunga Kommun renoverade upp sin Teaterbiograf i Folketshus hade man behov av allmänljus i taket som kunde dimras ner tillsammans med den befintliga installationen.

Armaturen Velox LED Panel (ARMATUR VELOX PANEL ALSD240PU) uppfyllde kraven och den installerades i ”spiro” rör för att få ner armaturerna en bit från taket. Totalt installerades 24st armaturer i taket med ljusreglering som kompletterar den befintliga belysningen.

Slutkunden är mycket nöjd med resultatet och installatörerna uppskattade den enkla installationen.