BRF Solängen


Bostadsrättsföreningen Solängen på Bennebolsgatan 8-18 i Spångahar 87 lägenheter. I trapphusen till de tre fastigheterna har man valt att satsa på energibesparing genom att byta ut befintlig belysning mot sensorstyrda armaturer. Under hösten 2013 harman installerat 44 st Aluno i föreningens alla trapphus och entréer.

I trapphusen och entréerna har man installerat armaturen Aluno (ARMATUR LED 20W 4K R D10%) som har en högfrekvensrörelsesensor med förinställd grundljusmodul, vilket innebär att det aldrig är helt mörkt i trapphusen.

Installatör var Lysande Lösningar i Stockholm AB och Erik Nordgren var ansvarig elektriker för projektet. Totalt installerades 44 st LED-armaturer. I Solängens fastigheter slavkopplade man även Aluno med lampetter på väggarna så att lampetterna tändes med full styrka när Master-armaturen tändes och släcktes ned helt då Master-armaturen gick ner på grundljus.

Erik på Lysande Lösningar har uppskattat att arbeta med Aluno då den är installationsvänlig och enkel att arbeta med. BRF Solängen valde att installera nya armaturer för att spara pengar genom energibesparing. Förutom kostnadsbesparingen upplever både styrelse och medlemmar i föreningen att de har fått en ljusare, trevligare och mer inbjudande atmosfär i sina entréer och trapphus.

Fakta om Aluno

Aluno är en universalarmatur för torra- och våta utrymmen såväl inomhus som utomhus. Armaturen är lämplig för bland annat trapphus, korridorer, lagerrum och garage. Den transparenta stommen underlättar installationsarbetet och ger ett elegant uppåtriktat ljus. Aluno finns även med inbyggd högfrekvensrörelsesensor i olika utföranden med bland annat grundljus.

Hur fungerar grundljus?
Grundljus innebär att armaturen är förinställd så att den lyser med ett grundljus som är 10% av full styrka. När sensorn känner av en rörelse tänds ljuset direkt med full styrka (100%).

Man kan även slavkoppla armaturen som har grundljus med t ex lampetter på väggen i fastigheten och då släcks lampetten vid grundljusets funktion och tänds upp helt då armaturen tänds med full styrka.