Enstos anpassade lösningar för höljen till telekommunikationsbranschen


Telekommunikation har en viktig social, kulturell och ekonomisk inverkan på det moderna samhället. Företag använder telekommunikation som ett hjälpmedel när de bygger upp en global verksamhet. Vissa menar även att det finns ett samband mellan en bra infrastruktur för telekommunikation och ekonomisk tillväxt.

Ett skräddarsytt projekt med omfattande testning

Enstos kund var ute efter en lösning för att skydda känslig elektronisk utrustning utomhus. Kundens problem var att man trots omfattande eftersökning inte hade hittat någon befintlig produkt på marknaden som innefattade alla nödvändiga funktioner och som även var kostnadseffektiv. Den skräddarsydda processen började med att kunden levererade kravspecifikationen till Ensto. Till en början övervägde kunden stål- eller aluminiumlösningar då man traditionellt sett hade använt dessa material. Ensto genomförde sedan en genomförbarhetsstudie och levererade prototyper i både stål och plast. Efter studien valdes en termoplastisk lösning på grund av de relativt stora tillverkningsvolymerna och omfattande kostnadsbesparingar. Enstos projekt omfattade genomförbarhetsstudier, anpassad produktutformning, prototyping, deltagande i FoU och kvalifikationstestning. Lösningen testades genom segmentspecifika och mycket krävande inträngningsskyddstester. Specifika verktyg utformades och tillverkades också innan masstillverkningen kunde påbörjas.

Kunden i fokus

Ensto sätter en ära i att uppfylla alla kundens krav och behov. Därför är en nöjd kund Enstos ultimata målsättning. En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med telekommunikationsprojektet var att Ensto kunde utforma en modulprodukt som även kunde användas i andra tillämpningar. Dessutom löstes kundens befintliga tekniska problem, vilket resulterade i omfattande kostnadsbesparingar, och Ensto kunde vara flexibla vad gäller tillverkningsvolymerna.
Ensto ser fram emot att hjälpa kunderna att lösa deras problem, göra affärer i telekommunikationsbranschen samt att vara en del av digitala kommunikationsnätverk.