Ecodesign & Ensto värmeprodukter


EcoDesign direktivet för elektriska värmare och termostater för
golvvärme träder i kraft 1 Januari 2018. EcoDesign syftar till att minska
miljöpåverkan från produkter som använder energi eller är relaterade till
energianvändning. Om produkten inte uppfyller kraven på ecodesign, får det inte
säljas inom EU-marknaden.

Klicka här för mer information gällande Ensto produkter.