Ensto Sweden AB övertar verksamheten i Alppilux AB 1 september


Per den 1 september övertar Ensto Sweden AB all verksamhet i systerbolaget Alppilux AB i ett led att ytterligare förstärka vår position inom belysning för främst fastigheter och industri.

Verksamheten kommer att organiseras i vår division Building Technology och leds av Sales Director Anders Mälström.

Ytterligare frågor kring detta besvaras av Sales Director Anders Mälström och VD Gunnar Engström.