Tätningssats för 3-ledarkablar STEH3.2


För att säkerställa kvaliteten på entreprenaden med en tydlig gräns mellan gammal och ny anläggning, monteras en tätningssats för att förhindra att vatten kommer in i den nya anläggningen från gamla eller av annan anledning vattenskadade kablar.

 

Tätningssats

E-nummer 0703297

Läs mer

 

Används en kabel med en kabelkonstruktion där endast ledarna är längsvattentäta skall alltid
ändtätning vara installerad vid all hantering och lagring för att säkerställa att inget vatten kommer
in i kabeln. Om detta inte har kunnat säkerställas, bör grenen på kablarna tätas med en tätningssats för att säkerställa att inget vatten kommer in i skarvkropparna innan dom installeras i skarven.

Detta förutsätter att nätägaren accepterar att det kan förekomma vatten i kabeln. Om så inte är
fallet bör den vattenskadade kabeln klippas bort och skarven görs på en torr kabel.