HJW11 skarvsats AHXAMK-W

Skarvsatsen andvänds för att skarva mellanspänningskabel med XLPE isolation och aluminium skärm. Skarvsatsen är lämpad för AHXAMK-W kablar, innehållande materiel för 3 st 1-ledare.

HJW11 skarvsats AHXAMK-W

Produkter