HJP33 skarvsats 3-ledare papper m.tätningsband

Skarvsatsen andvänds för att skarva mellanspänningskabel med pappers isolation med partskärmade ledare eller Al skärm . Skarvsatsen är lämpad för 3-ledar kabel, armerad eller icke armerad.

HJP33 skarvsats 3-ledare papper m.tätningsband

Produkter