SJCW jordningssats AHXAMK-W

Detta jordningskit SJCW2595.1 och SJCW70240.1 används vid avslut på AHXAMK-W-kabel med HIT1 eller HOT1 typ enkel ledarkabel för att ta ut skärmen

SJCW jordningssats AHXAMK-W

Produkter