Skruvskarvhylsa för mellanspänning

Skarvhylsan används för skarvning av kablar upp till 36 kV. Då skarvhylsan är försedd med brytskalle behövs ingen pressutrustning. Rätt moment uppnås genom att dra bulten till skallen går av. Den medföljande adaptern behövs för att dra bulten. Skarvhylsan är vattentät. Den är anpassad för både aluminium och kopparledare, solida, runda eller sektorformade ledare samt för både plast och pappersisolerad kabel.

Skruvskarvhylsa för mellanspänning

Produkter