Kallkrympskarvsatser för PEX isolerad 1 ledar kabel med Cu skärm och kallkrympsmantel av silikon

Denna sats används för skarvning av max. 24 kV kablar med PEX isolering och koppar skärm. Satsen är lämplig för enledarkablar, innehållande komponenterna för en fas.

Kallkrympskarvsatser för PEX isolerad 1 ledar kabel med Cu skärm och kallkrympsmantel av silikon

Produkter