STE partskärmningssats

Satsen andvänds för att bygga om treledare till tre enledarkablar. Satsen är lämplig för max. 24 kV PEX isolerade kablar med koppartråd skärm.

Satsen behövs till exempel för beröringssäkra avslut på treledarkabel typ URZJ, URZTJ eller USQJ.

STE partskärmningssats

Produkter