STE skärmsats

Denna kompletteringssats används för att bygga om kabeln från 3-ledare till 1-ledare. Max 24 kV pexisolerad kabel med kopparskärm.

Med STE5.3 och STE6.3 kan få upp till 3 m slacklängd.
Satserna STE5 och STE6 behövs t ex. vid installation av beröringsskyddade avslut typ CONT630, CONTB630, CONTB630, CONE250 eller CONS250 på treledarkabel.

STE skärmsats

Produkter