Väggfästen

Väggmonteringsbeslagen och distansklämmorna gör det möjligt att installera isolerade lågspänningsledare (ALUS/ABC) på olika ytor, både horisontellt och vertikalt.

Väggfästen

Produkter