Skruvskarvhylsor för lågspänning

Skruvskarvhylsor används för skarvning av ledare i 1 kV-kablar. På grund av bultkonstruktionen med brytskalle behövs inga pressverktyg. Det erforderliga vridmomentet för SLJ-skarvhylsan uppnås genom att dra åt bulten tills den går av. SJ0.47 har icke-brytande bultar. Kontakterna är vattentäta och lämpliga för solida och tvinnade, sektorformade och cirkulära ledare. Kärnisoleringen kan vara av plast eller papper.

Skruvskarvhylsor för lågspänning

Produkter