Voltage Controller

Ensto Voltage Controller är en enfasig spänningsregulator för lågspänningsnät.
Ensto Voltage Controller installeras nära kunden där den mäter spänningsnivån på den matande ledningen och justerar stegvis vid behov. Enheten kan både öka och sänka spänningsnivån.
Kontrollområdet är -10% - + 15% och spänningsökning / minskningsfunktionen väljs automatiskt baserat på den lokalt uppmätta spänningen. Förstärkningsfunktionen är aktiv, medan ingångsspänningen ligger i intervallet 160-260V.

Voltage Controller

Produkter