Universalkabel

Universalkablar kan installeras i krävande förhållanden under jord, i vatten eller i luften. Ensto har utvecklat en rad speciella tillbehör för universalkabelsystem.

Vår långa erfarenhet av krävande omständigheter, kalla och snöiga samt varma och fuktiga, har hjälpt oss att utveckla tillförlitliga och säkra tillbehör.

Men eftersom det finns så många olika tillverkare av universalkablar så bör alltid lämplighet av tillbehören bekräftas av kabeltillverkaren.

Universalkabel

Produkter