Ventilavledare

Överspänningsskydd behövs t.ex. för eldistribution och -försörjning, distributionstransformatorer, serviser till fastigheter på grund av ev. blixtnedslag eller andra spänningsvariationer.

Det mest effektiva skyddet är att använda ventilavledare i närheten av den el utrustning man vill skydda.

Ventilavledare

Produkter