Reglar

Ensto´s reglar är utformade för att uppfylla kraven i elnätet med avseende på dragkrafter, vinklar och ledningsprövning.
De är utformade för montering på runda, trästolpar. Reglarna levereras utan lösa delar.Reglarna är tillverkade av korrosionsbeständig, varm galvaniserat stål. Deras konstruktioner är för raka linjer, vinklar upp till 90 grader och inspännings stolpar.

Reglar

Produkter