Klämmor

Klämmor är den viktigaste gruppen av produkter i elnätet. Ensto´s klämmor har använts runt om i världen sedan mitten av 1960-talet. De är lämpliga för de vanligaste typerna ledare och har testats med lokala linor/kablar.

Ensto klämmor är utformade för att motstå korrosion och bimetall elektrokemiska reaktioner och att uthärda olika mekaniska spänningar och andra krafter som skadar klämman.

Klämmor

Produkter