Green line

Miljöaspekter blir allt viktigare när man bygger ett elnät i dag. Överdragna ledare är inte lika känsliga för skador och störningar som orsakas av fåglar eller grenar som traditionella, nakna ledare. Emellertid ökar risken för sådana kortslutningar på reglar med mindre fasavstånd på täckta ledare. Denna risk kan minskas med t.ex. kvistskydd, förhindrande av att grenar glider längs isoleringen och med fågelskydd som när de installeras på spänningsatta delar hindrar fåglar och grenar att komm

Green line

Produkter