Lösningar för belagd lina (BLL/BLX)

Plastöverdragna ledare för luftledning utan metallhöljen, PAS och BLL / BLX, utvecklades för att förbättra tillförlitligheten i distributions näten och överföringen av el.
Användandet av isolerade ledare skapar också stora utrymmebesparingar, eftersom det erforderliga utrymmet är cirka 40% mindre jämfört med en oisolerad ledare. Merkostnaden för belagd ledare (CC) är måttlig, med tanke på de fördelarman får jämfört med traditionella blanklinjer.

Lösningar för belagd lina (BLL/BLX)

Produkter