SJCWM kompletteringssats för isolerad bärlina

Denna kompletteringssats används vid skarvning av isolerad bärlina på kablar typ: AHXAMK-W.

SJCWM kompletteringssats för isolerad bärlina

Produkter