Hybridskarvsatser för PEX isolerad 1 ledar kabel med Cu skärm och varmkrympsmantel

Dennna sats används för skarvning av mellanspänning med PEX isolering och koppar skärm. Satsen är lämplig för runda 1-ledarkablar, innehållande komponenterna för en fas.

Hybridskarvsatser för PEX isolerad 1 ledar kabel med Cu skärm och varmkrympsmantel

Produkter