Hybrid kabelskarv för PEX isolerad 3-ledarkabel runda ledare TT-kabel med varmkrympsmantel

Kabelskarv för PEX isolerade TT kablar max 24 kV. Satsen är för 3-ledar TT kablar med Cu/Al skärm. Satsen innehåller skarvrör med momentskruv för både Cu/Al och aluminium slang för TT kablar.

Hybrid kabelskarv för PEX isolerad 3-ledarkabel runda ledare TT-kabel med varmkrympsmantel

Produkter