Kallkrympskarvar

Ensto kallkrymp och hybrid skarvar används till ett brett areaområde till olika typer av runda 1-ledar kablar. Enkelt montage med få komponenter för snabb och enkel installation.
CJ = Komplett skarv kallkrymp
CJW= Komplett skarv kallkrymp (WISKI)
CJWH= Hybridteknik för kallkrymp med varmkrymps mantel(WISKI)

Kallkrympskarvar

Produkter