Verktyg för kabelpreparering

Nödvändiga verktyg för preparering av mellan- eller högspänningskabel, såsom borttagning av yttermantel, borttagning av isoleringsskärm och borttagning av isolering. Kabelprepareringen måste utföras med stor försiktighet, eftersom felaktig kabelpreparering är en av huvudorsakerna till fel på mellanspänningskabeltillbehör.

Verktyg för kabelpreparering

Produkter