Ensto LVAC Power Quality - Den bästa effektkvaliteten för lågspänning med hög prestanda och lägre distributionsförluster


 

LVAC-lösning förbättrar kvaliteten på elen och gör den säkrare för slutanvändarna. Power Quality-produkter visar sin bästa prestanda i glesbygdsområden och i bostadsområden. Vår lösning möjliggör små investeringskostnader men förbättrar avsevärt kvalitén i lågspänningsnätet.

Distributionssträckorna för lågspänning kan vara långa, och på grund av förluster kan spänningsnivån sjunka. Störningar som harmoniska vågor, spänning och frekvensvariationer är ganska vanliga. Våra Power Quality-produkter är lösningen för dessa oönskade situationer.

Varför välja LVAC-Lösning?


Varför välja LVAC-Lösning?

 • Eliminera vanliga problem med elförsörjningen.
 • Minska oönskade neutralströmmar och harmoniska vågor.
 • Balans och kontroll av spänningsvariationer.
 • Ökar slutanvändarnas säkerhet.
 • Kan återanvändas.
 • Är ekologiska.

Intreserad? Ring oss!

Ensto Phase Balancer


Phase Balancer korrigerar obalanserade belastningar i
trefasiga nät och förbättrar samtidigt säkerheten. Slutanvändarna kan njuta av
säker och balanserad el utan bekymmer om flimmer eller överbelastning av nätet.

Phase Balancer kan användas på flera olika ställen i trefasiga nät, beroende på vilket elkvalitetsproblem som ska lösas. Det erbjuder flera funktioner som hjälper nätverksföretag att förbättra kapaciteten i lågspänningsnätet. Parallellkoppling möjliggör snabb och säker installation som spar investeringskostnader.

 • Mångsidig och effektiv – Maximerar den befintliga låga spänningskapaciteten, minskar förluster, flimmer och total harmonisk distorsion (THD).

 • Säker - Ökar kortslutningsströmmen, förbättrar skyddsanordningarnas reaktionstid och minskar oönskade neutrala strömmar.

 • Kostnadseffektiv - möjliggör små investeringskostnader men förbättrar betydligt lågspänningsnätet.

Produkt sidor

Produkt katalog

Ensto Voltage Booster


Spänningsbooster som korrigerar den sänkta spänningsnivån. Det kan vara en snabb och tillfällig lösning när nätkapaciteten överskrids, och den kan återanvändas genom att installera den på en ny plats.

Spänningsförstärkaren mäter befintlig spänning kontinuerligt och aktiverar om nödvändigt dess boost funktion. Ökad spänning
bygger på en autotransformator, vars förhållande kan ändras stegvis med halvledaromkopplare. Reaktionstiden för anordningen är fixerad till 300 ms. Enheten installeras nära en konsument som har problem med sänkt spänningsnivå. Efter installationen är enheten omedelbar klar att användas utan separata inställningar eller kalibrering
.

 • Snabb – snabb att installera och ta i bruk. En lösning som ger bättre livskvalitet för slutanvändarna i sina hem.

 • Effektiv - Överensstämmer med det befintliga nätet, uppdaterar det befintliga nätet för att möta de nuvarande spänningskvalitetsbehoven och maximerar livslängden för lågspänningsnätet.

 • Säker och  ekologisk – Luftkyld, tillverkad av ekologiska material, och helt återvinningsbart.

Produkt sidor

Produkt katalog

 

Ensto Utility Manager


Förebyggande underhåll och kommunikation för distributionsnät

Ensto Utility Manager är en molnbaserad plattform som förhindrar, kontrollerar och lokaliserar eventuella fel i distributionen av el genom att kontinuerligt analysera mät- och
statusinformation från Ensto LVDC Microgrid, LVAC Power Quality och Network Automation - lösningar. Detta minskar avbrott i distributionen av el och minskar klagomål. Utility Manager tillåter detaljerad visning och kontroll av nätverket och dess kundinteraktioner, stöd för fakturering, platsprioriteringar och utveckling av nya tjänster. Utility Manager kopplar LVAC och alla dess Power Quality-enheter till verktygets SCADA. 

Kontakta ditt oss och fråga mer!