Tillbehör för fixering av värmekablar

ALU50: aluminiumtejp för fästande av kabel på rör, med tejpen i kabelns riktning. XBC1230: fästband av metall för fastsättning av värmekablarna ovanpå golv på rätt avstånd från varandra. PPN6: fästlist av plast för fastsättning av TASH enledarkablar i läge och på rätt inbördes avstånd. PPN8: fästlist av plast för fastsättning av TASH tvåledarka

Tillbehör för fixering av värmekablar

Produkter