Beta-radiator med elektronisk termostat och sladd/stickpropp. IP21

En radiator med elektronisk termostat och sladd/stickpropp. Inställningsskala 5-30 ºC Temperatursänkning 5 ºC från det inställda värdet. Yttemperaturen mindre än 60ºC. Automatiskt överhettningsskydd. IP21, Klass II. 230V. Höjd 389 mm. Ytan 85 mm från väggen.

Beta-radiator med elektronisk termostat och sladd/stickpropp. IP21

Produkter