säkringspropp
FPT-FH.2A


Kod FPT-FH.2A
GTIN 6438100363734
Namn säkringspropp Ensto Vulcano
Säkringselementet 2A för brandklassade kopplingsdosor
Beskrivning Om en brand orsakar kortslutning i en enhet i en förgrening i en brandskyddad krets, kan den slå ut hela kretsen. Detta kan undvikas genom att i en brandklassad kopplingsdosa lägga till ett säkringselement som avskiljer enheten från huvudlinjen. Säkringselementet innehåller en 2A säkring och levereras installerad inuti en M25 holktätning som placeras utanför dosan. På så sätt upptar den inte ledningsutrymme inuti dosan. Säkringselementet är försett med två 1,5mm2 ledningar, längd 200mm.
Brand Ensto Vulcano