Ensto Modulo normkapslingar

Ensto Modulo kapslingar i väderbeständig termoplast har hög IP grad och en transparent dörr på gångjärn.
Kapslingen leveraras med förhandsmonterade DIN-skenor samt N/PE kopplingsskenor.
Med Modulo blir i stort sätt alla elektriska distributionssystem enkla att bygga.

Ensto Modulo normkapslingar

Produkter