Kapslingar med släta sidor, polykarbonat

Ensto Cubo D är en serie små kapslingar med släta sidor. Speciellt för serien är fästpunkter på lockets insida. Kapslingarnas underdel är också försedda med unika slitsar för kretskort.

Kapslingar med släta sidor, polykarbonat

Produkter