Kapslingar

Vi är specialister på standardkapslingar och kundspecifika lösningar.
Vårt standard-sortiment omfattar:
• Termoplast
• Polyester
• Aluminium
• Tillbehör som underlättar installation och ger en komplett lösning för alla miljöer.
Våra kapslingar skyddar för:
• Damm, vatten och fukt (IP)
• Yttre påverkan och manipulation (IK)

Kapslingar

Produkter