Snabbkopplingskontakter

Kontakterna är avsedda för användning inomhus, kan installeras till exempel i prefabricerade byggelement, ihåliga utrymmen, på kabelstegar eller i kabelkanaler, i enlighet med internationella installationsnormer. Kontaktering sker med skruv-anslutning. Alla kontakter är av samma storlek och passar med samma tillbehör.

Snabbkopplingskontakter

Produkter