3-polig mellankoppling

Med en 3-polig mellankoppling kan man utan mellankabel sammankoppla två armaturer enfasigt. Vikt 7,5 g.

3-polig mellankoppling

Produkter