3-poligt T-förgreningsdon

Används för koppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. I apparaten kan fästas antingen en NAC31.W eller NAS31.W -snabbkoppling som motkontakt. Snabbkopplingen fästes i apparatens stomme med ett 3-poligt panelfäste NK3P.W. NAD3T.W T-förgreningsdon matas med snabbkoppling NAC32S.W (eller med färdigt kablage, där NAC32S.W är inkopplad) och från T-förgreningsdonet fortsätter man till nästa apparat med snabbkoppling NAC31S.W (eller med färdigt kablage, där NAC31S.W är inko

3-poligt T-förgreningsdon

Produkter