5-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningsledare 1,5 mm²

Används för sammankoppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. Fästes i apparatens 20 mm hål med M20:s hylsa och kontramutter. Anslutningsdelen väljs enligt i vilken fas (L1, L2, L3) apparaten vill kopplas. Anslutningsdelen har 160 mm långa halogenfria, fåtrådiga ledare, som kopplas i apparatens anslutningskoppling. Anslutningsdelen matas t.ex. med NAC52S.W (eller ett färdigt kablage där NAC52S.W är kopplat) och från anslutningsdelen fortsätter man till nästa apparat me

5-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningsledare 1,5 mm²

Produkter