3-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningskabel 3 x 1,5 mm²

Används för sammankoppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. Anslutningsdelen har 0,4 m, 1,0 m eller 2,5 m lång halogenfri, fåtrådig kabel, som kopplas till apparatens anslutningsplint. Kabelns ledare är färdigt skalade. Kopplingsdelen matas t.ex med NAC32S.W (eller ett färdigt kablage där NAC32S.W är kopplat) och från anslutningsdelen fortsätts till följande apparat t.ex med NAC31S.W (eller med färdigt kablage där NAC31S.W är kopplat).

3-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningskabel 3 x 1,5 mm²

Produkter