Kronströmställarbox med 1-fas genomgående

Med NGJKM335 kopplingsboxen förgrenas en 1-fas matning till en 5-pol utgång för en kronströmställare och två belysningsgrupper. Förutom fasledaren förs till brytaren även noll- och jordledare. Detta möjliggör matning av ett städuttag via anslutningsdosan. Boxen kan fästas t.ex. på en monteringsplatta med 2 st skruvar (C/C mellan hålen 75 mm) eller med 4 st skruvar från hörnen på boxen (C/C mellan hålen 174 mm och 94 mm). Boxen kan också fästas med 2 st buntband i dosans botten eller med snä

Kronströmställarbox med 1-fas genomgående

Produkter