5x1,5 mm², stickkontakt NCC51S.G / andra ändan fri

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avskilja från den normala matningen.

5x1,5 mm², stickkontakt NCC51S.G / andra ändan fri

Produkter