3-fas förgreningsdon

Förgreningsdonet har en matning för hylskontakt och sex utgångar för stickkontakter. Kontakterna som kopplas till förgreningsdonet är definierade i kopplingsschemat.

3-fas förgreningsdon

Produkter