HALOGENFRI 5x1,5 mm² / hylskontakt NCC52S.G grå / andra ändan fri ( S05Z1Z1-F )

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avkilja från den normala matningen.

HALOGENFRI 5x1,5 mm² / hylskontakt NCC52S.G grå / andra ändan fri ( S05Z1Z1-F )

Produkter