EnstoNet

EnstoNet installationssystem är utformat för att underlätta elektrifiering av kommersiella byggnader. Prefabricerade kablage och systemkomponenter ger enkel plug 'n play installation , kan användas i alla lösningar och till alla projekt från stora kontorsbyggnader och köpcentrum till mindre lokaler. Det ger en kraftigt reducerad installationstid men reducerar inte bara kostnader under byggtiden utan under hela livscykeln av byggnaden.

EnstoNet

Produkter