Centraler

Enstos breda sortiment av centraler är grunden för elektrifiering i hela huset och vi erbjuder både standard- och kundanpassade produkter. Säkerhet, tydlighet och anpassningsförmåga är nyckelfunktioner som uppskattas både av proffs och slutanvändare.

Standarder EN61439-1 och -3-serien är grunden för centraler. Vid aktiv produktutveckling följer Ensto branschnormer och regler. Centlarerna har många nya funktioner som gör installationen enklare och snabbare.

Centraler

Produkter