Saga

Ensto Saga är en utomhusarmatur
där hög teknisk ljuskvalitet och design
strålar samman. Saga möjliggör både
symmetrisk och asymmetrisk ljusfördelning
med samma design och löser
därmed många specifika behov. Den
innovativa reflektorlösningen och den
bästa energieffektiviteten gör Saga
till ett utmärkt val i bostadsområden
och dess närhet.

Saga

Produkter