Rolf Gabrielson på Installationssiffror.se: “Därför måste du sluta sälja timmar och börja sälja kunskap”


Rolf Gabrielson, journalist och chefredaktör på Installationssiffror.se, om vilka initiativ han tror dagens elinstallatörer måste agera utifrån för att uppfattas som attraktiva i framtiden, vilka som är morgondagens vinnare i elbranschen och vilket tips han skulle ge till infrastrukturministern.

Han ramlade in i branschen av en slump för närmare 20 år sen och är i grunden finansanalytiker och ekonomijournalist. I skarven av millennieskiftet lämnade han Stockholm och flyttade ut på landet för att bygga en hästgård, då bestämde han sig också för att göra en yrkesmässig omställning mot en annan typ av ekonomijournalistik. Ett steg bort från Stureplan och ett steg närmare det reala näringslivet av kött och blod var tanken.

2003 fick han frågan om han ville göra en branschanalys åt dåvarande VVS-installatörerna, numera en del av Installatörsföretagen efter sammanslagningen med EIO. Han tyckte området var spännande och efter en tid började Rolf även jobba åt organisationens tidning VVS-Forum. Efterhand kände han att branschen behövde en egen daglig affärstidning varpå han 2006 startade tidningen han idag är chefredaktör för: Installationssiffror.se.

På frågan inom vilket produktområde framtidens vinnare i elbranschen finns menar Rolf att branschen måste börja tänka funktion och lösningar, snarare än produkt:

– Svaret finns inte inom produktområdet, utan i tjänsteområdet. Det handlar om att leverera system paketerade till tjänster. Mycket i framtiden kommer handla om att abonnera eller hyra funktioner, snarare än produkter, då måste man till exempel kunna erbjuda finansieringslösningar för detta. Jag tror därför att vi bland annat kommer se spännande och smarta allianser mellan elinstallationsbranschen och finansiella företag.

“Infrastrukturministern borde sätta sig och ta en kaffe med finansministern för att diskutera långsiktiga lösningar som alla kan lita på”

 

Så vilka initiativ behöver egentligen dagens elinstallatörer agera utifrån för att hänga med in framtiden och uppfattas som attraktiva för sina kunder? Rolf pekar på problematiken med den yrkesstolthet som många i branschen hänger fast vid och som snarare stjälper än hjälper. 

– Framförallt ska elföretagen åka iväg någonstans, till en skärgårdsö, en fjälltopp eller någon annan kreativ miljö och fundera kring sin självbild. Många har en stor yrkesidentitet och stolthet i att man är en elektriker. Missförstå mig rätt, jag har en enorm yrkesrespekt för elektriker, men det är inte yrkesstoltheten kunden köper utan funktionen eller tjänsten du säljer. Rätt hanterat är yrkesstolthet något vackert som bidrar till kvalitet, men fel hanterat leder det istället till mentala låsningar som kan hindra affärsutveckling när omvärlden förändras. Många måste ställa om till att vara en kunskapsleverantör, snarare än en yrkesman som säljer timmar och kabelmeter. Det handlar om känslan av en lösning. I den här branschen är man förtvivlat fast i hur många timmar man kan sälja. Slut sälj timmar, börja sälj kunskap. Timmar kommer det finnas gott om imorgon också. Alla företag klagar på att de har svårt att rekrytera. Men det är ju inte problemet. Vinnare blir den som kommer att lyckas sälja mer kunskap på färre timmar.

Vilket tips skulle du ge till vår infrastrukturminister i frågan om att infrastrukturen måste moderniseras med anledning av den allt större elbilsflottan vi får i Sverige, samt att behovet av laddstolpar ökar?

– Mycket kommer lösas om marknadsbehovet finns. Till syvende och sist handlar det om helheter som måste ses över för att det ska bli bra. Infrastrukturministern borde verkligen sätta sig och ta en kaffe med finansministern för att diskutera långsiktiga lösningar som alla kan lita på. Inom några år kommer infrastrukturen som skapas runt elbilar vara mer etablerad. Den resan är vi mitt i nu. Utan att ha de exakta siffrorna får staten in cirka 100 miljarder kronor per år i bensin- och dieselskatter. Vad händer när 100 miljarder plötsligt rasar snabbt mot 0? Det finns ingen finansminister som bara tittar på när skattepengar i den storleken försvinner. I klartext betyder det att man måste fatta ett beslut: ska dessa pengar tas från elbilssystemet eller någon helt annanstans ifrån? Det är förstås en otroligt viktig fråga. Svaret på den frågan kommer att avgöra spelreglerna för elbilarna och dess infrastruktur. Hur kommer investeringskalkylerna att se ut? Egentligen? En sak är säker. Det lär bli dyrare än idag, men just därför krävs ju långsiktig stabilitet. 

Du representerar en nyhetsportal. Vad gör ni för att hänga med i utvecklingen med att distribuera nyheter? Kommer man vara beredd att betala för er nyhetsplattform i framtiden?

– Jag har två hattar. Dels är jag journalist och chefredaktör, men jag har också en hatt som som publicist och affärsägare. Vi som alla andra har stora utmaningar med nya tekniska lösningar och när stora saker sker i omvärlden. Den tekniska utvecklingen ger ju oss helt nya möjligheter, men den kan också ge helt ny typ av konkurrens och förändrade beteendemönster som påverkar vår efterfrågan. En extra utmaning är att vi håller stenhårt på våra pressetiska ideal i rollen som ett oberoende media. Vi behöver hålla oss ajour med digital utveckling samtidigt som vi måste hålla våra pressetiska principer. Det är en svår balansgång. På frågan om folk är beredda att betala för vår tjänst i framtiden är det korta och enkla svaret ja, men det förutsätter att vi hela tiden fortsätter att vara på tå så att våra två huvudmålgrupper - läsare och annonsörer - ser oss som relevanta och unika.

Foto: Malin Strandvall/Ambaurora Communications