Vi har bara ett jordklot – elektrifieringen har en stor roll för att få världen mer hållbar


Håkan Hedberg, vd på Rexel, om globala hållbarhetsutmaningar, vikten av att kompetensförsörja sina medarbetare och kunder, samt om hur han ser på det över trettio år långa samarbetet med Ensto.

Vi lever i en omvälvande tid där den rådande pandemin tvingat företag att inte bara ställa om och bli med digitala, hållbarhetsfrågan är också mer aktuell än någonsin. Håkan Hedberg, vd Rexel Sverige, ser stora utmaningar inom elbranschen men understryker samtidigt att det är en otroligt spännande bransch att verka i:

– Allt går väldigt snabbt just nu. Allt ska vara uppkopplat och den sektor vi verkar inom är otroligt spännande. Vi har bara ett jordklot och elektrifieringen har en stor roll för att få världen mer hållbar. Att kunna vara med och påverka framtiden är få sektorer förunnat.

“Vi jobbar väldigt tätt med Ensto och har
en transparent dialog där vi gör saker tillsammans”

Håkan började som försäljningsdirektör på Rexel för fem år sedan och är sedan tre år tillbaka vd för bolaget. Samarbetet med Ensto har emellertid varat i över 30 år. Håkan förklarar vad som har gjort samarbetet så viktigt och hur det kommer sig att man kan ha en så fin relation till en leverantör under så lång tid: 

– Två kärnområden för oss där Ensto spelar en viktig roll är elkraft och belysning. Ensto är en viktig partner för oss, inte minst tack vare deras innovationskraft och kvaliteten på produkterna, vilket är särskilt viktigt eftersom vi är en oberoende specialist gentemot våra kunder. Vi jobbar väldigt tätt med Ensto och har en transparent dialog där vi gör saker tillsammans, och vi jobbar hela tiden med att fördjupa vårt samarbete. Jag tror att vi framgent kommer att vilja ha färre partners med ett bredare och djupare samarbete, snarare än att ha flera samarbetspartners.

Håkan fortsätter:

– Sist men inte minst är det viktigt att de vi jobbar med är hållbara. Idag är det inte bara ett hållbarhetstänk företagsmässigt som spelar in, hållbarheten måste genomsyras i produkterna och tjänsterna, och där har vi och Ensto samma filosofi.

Globala utmaningar

Elbranschen som sektor står inför utmaningen att få energin att räcka till. Dessutom är frågan om hur man optimerar energin brinnande aktuell. Håkan ser dessutom ytterligare utmaningar som är kopplade till coronapandemin, något som kan komma att visa sig i takt med att världen nu sakta börjar öppna upp igen:

– Vi är mitt i en pandemi, vi har inget botemedel för covid, även om vi förstås har ett vaccin. Återstarten går olika fort i olika länder. Alla som startar igång vill bli mer digitala och mer hållbara och nu behöver vi få igång hjulen. Det gamla sättet att jobba på kommer inte att hjälpa dig i framtiden.