Centraler för nybyggnad och elsanering


Elcentralerna utgör grunden för elektrifieringen av hela huset. Säkerhet, tydlighet och flexibilitet är grundläggande egenskaper som bland annat planerare, entreprenörer, husfabrikanter och slutkonsumenter värdesätter dessa som ofta har planerats tillsammans med kunderna. Ensto´s moderna och smidiga elcentral anpassar sig enligt behoven och fungerar långt in i framtiden.

Ensto’s centraler är välkända för sin säkerhet och tydlighet samt för att de kan installeras och anslutas snabbt:

 • Alltid i enlighet med de senaste föreskrifterna och bestämmelserna.
 • Snabba och smidiga leveranser av allt från standardcentraler till kundanpassade lösningar.
 • Snabb och enkel installation
  • Vi har speciellt uppmärksammat installationsvänligheten
  • Omfattar de komponenter som behövs för installeringen
 • Finslipad design
  • pulvermålade, utan vassa kanter

Utomhuscentraler för elektrifiering i villor och fritidsbostäder


Det mångsidiga Markmätarskåpet PEVEP passar som huvudcentral både för villor och fritidsbostäder.. Tack vare uttagen tillgodoses även elförsörjningen under byggnadstiden – en särskild central för byggarbetsplatsen behövs sålunda inte. Pevep monteras enkelt både på byggnadens vägg, fritt stående på fundament eller på en stolpe.

Mark och Fasad mätarskåp, IP34 - 44

 

Utomhusmätcentralen Esteri är fullständigt installationsklar:

 • Anslutningar för AI/Cu-matningskablar och tomma anslutningar för uppgångskablar
 • Uttag för elförsörjning under pågående byggarbete (2 x schuko + 1 x 16A CCE 3-Pol+ jordfelsbrytare
 • Gott om plats vid inkoppling av matning
 • Plats förberedd för överspänningsskyddpaket (EVL2.23)

 • Enkel installering:
  • Löstagbar fläns på matningskabel med genomföringspackning underlättar kopplingen av anslutningskabeln.
  • Komponenter för genomföring av kablar installerade i centralen
  • Genomföring på centralens högra sida för en eventuell tilläggsantenn till fjärravläsningsmätaren

 • Montering utanpå, på vägg, stativ eller stolpe
 • Bultar för fäste av centralen på vägg medföljer

Brett utbud av grupp-, IT-grupp- och mätcentraler för inomhus


Det mångsidiga sortimentet omfattar både Kombinerade EL/MEDIA och rena media centraler. De är överlägsna med tanke på installationsvänligheten Centralerna är synnerligen enkla att installera och passar både för utvändig och infälld montering.

Vanligtvis är gruppcentralerna placerade inomhus (IP20C). Vid renoveringar ska centralerna passas in även på smala platser. I bottnen av centralen finns lucköppningar som gör det möjligt att installera centralen även på en gammal infälld kapsling. Då kan befintliga rör- och kabelinstalleringar utnyttjas. I IT-gruppcentralen finns ett integrerat utrymme för IT-utrustning, t.ex. ADSL-modem eller komponenter för rj-45 nätet.

Kombinerade El & Media Centraler

 • Lämpar sig som centraler i våningshus, fritidshus, separata bostäder och tilläggsbyggnader
 • Mångsidiga och högklassiga
  • Omfattar grupp-och kombinerade EL/MEDIA centraler
  • IT- utrymmet finns som integrerat eller separat tillgängligt
  • Europeiska kvalitetskomponenter

 • Enkel installering
  • Inf,lådor är anpassade för CC45 reglar (395mm)
  • Generöst med plats i centralen vid inkoppling
  • Snabbkoppling N och PE-anslutningar efter jordfelsbrytaren
  • Fiberkapsling i IT-utrymmet med luckor för RJ-anslutning

Elcentraler för linjesanering


Ensto´s elcentraler och IT-kapslingar är kända för sin installationsvänlighet och tydlighet – och för sin eleganta design. De är ett pålitligt val i samband med renoveringar och linjesaneringar i våningshus.

Centralerna har separata kanaler för att smidigt gå igenom med tex RJ-45 kabel till pachpanelen.

Tre modeller av RJ-45 plåtar följer med EHSV40..-MK centralerna . ( 15x20, 17,5x18,3 & 15x19,3).

Kombinerade El & Media centraler

Bestämmelser

Enligt SFS6000-standarden som håller på att förnyas ska centralen förses med överspänningsskydd om det i transformkretsen har använts en luftkabel om inte annat har kunnat visas i ett riskbedömningsförfarande. Kraven i SFS 6000 och standardserierna 1 och 3 i EN61439 har beaktats i Enstos alla centraler liksom också kommunikationsverkets senaste bestämmelser. Ensto följer branschnormerna och bestämmelserna i det aktiva produktutvecklingsarbetet.

 

Elcentralernas huvudscheman

Huvudscheman för Ensto's standardcentraler finns i olika filformat: AutoCAD LT2000, PDF, EXCEL. Huvudschemana har fått namn enligt centralens produktkod. DWG- och PDF-versionerna omfattar förutom huvudschemat även installeringsanvisningar och ett eventuellt kretsschema. Excel-bilderna av de vanligaste modellerna har skapats så att bilden också kan redigeras.

Huvudscheman AutoCAD LT 2000 (finska)

Huvudscheman PDF (finska)

Huvudscheman Excel (finska)

Arkiv (finska)

Övrigt material (finska)